Kierownik: mgr Grzegorz Turowski
e-mail: archiwum@uni.opole.pl

Specjalista: mgr Aldona Dumana-Konefał
e-mail: archiwum@uni.opole.pl

Archiwum otwarte jest w dniach:

  • poniedziałek, środa, piątek 9:00 – 12:00
  • druga sobota miesiąca 8:00 – 12:00 (oprócz wakacji)

W pozostałych godzinach prosimy o umawianie się telefonicznie.

Zadania Archiwum:

 

  • Przechowywanie dokumentacji tworzącej zasób archiwalny Uniwersytetu Opolskiego,
  • Przyjmowanie do archiwum uporządkowanej dokumentacji z wszystkich komórek organizacyjnych Uczelni na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych,
  • Dokonywanie przeglądu dokumentacji przed ich oznakowaniem,
  • Segregowanie dokumentacji według kategorii ustalonych przez komórki organizacyjne,
  • Wydawanie dokumentów lub ich potwierdzonych kopii zainteresowanym osobom po załatwieniu wymaganych formalności,
  • Współpraca z Państwowym Archiwum Wojewódzkim w Opolu,
  • Szkolenie pracowników uczelni z zasad archiwizowania akt.

KONTAKT

 

Adres korespondencyjny:

Archiwum Uniwersytetu Opolskiego
Pl. Kopernika 11a​
pok. 8-9 (przyziemie)
45-040 Opole
tel: 077 541 59 89