Kierownik: mgr Grzegorz Turowski
e-mail: gturowski@uni.opole.pl

Specjalista: mgr Aldona Dumana-Konefał

Archiwum otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

  • poniedziałek – piątek 9:00 – 12:00
  • druga sobota miesiąca 8:00 – 12:00 (oprócz wakacji)

 

Zadania Archiwum:

 

  • Przechowywanie dokumentacji tworzącej zasób archiwalny Uniwersytetu Opolskiego,
  • Przyjmowanie do archiwum uporządkowanej dokumentacji z wszystkich komórek organizacyjnych Uczelni na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych,
  • Dokonywanie przeglądu dokumentacji przed ich oznakowaniem,
  • Segregowanie dokumentacji według kategorii ustalonych przez komórki organizacyjne,
  • Wydawanie dokumentów lub ich potwierdzonych kopii zainteresowanym osobom po załatwieniu wymaganych formalności,
  • Współpraca z Państwowym Archiwum Wojewódzkim w Opolu,
  • Szkolenie pracowników uczelni z zasad archiwizowania akt.

KONTAKT

 

Adres korespondencyjny:

Archiwum Uniwersytetu Opolskiego
ul. Katowicka 91-93
45-060 Opole
tel: 077 452 7077

Archiwum Uniwersytetu Opolskiego mieści się w DS “Spójnik” p. 51 (parter).