UNIWERSYTET OPOLSKI

SEKRETARIAT

Obsługa administracyjna i techniczna Kanclerza, Zastępcy Kanclerza.

Więcej

KANCELARIA GŁÓWNA

Obsługa korespondencji uczelnianej, w tym elektronicznego obiegu dokumentów.

Więcej

INWENTARYZACJA

Prowadzenie spraw inwentarzowych majątku rzeczowego.

Więcej

BHP I P.POŻ.

Prowadzenie spraw w zakresie przestrzegania i kontroli warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad bhp.

Więcej

ARCHIWUM

Przechowywanie i przyjmowanie uporządkowanej dokumentacji z wszystkich komórek organizacyjnych Uczelni.

Więcej