w sprawie zapewnienia organizacji pracy w jednostkach