BIURO KANCLERZA UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

Kanclerz

mgr Zbigniew Budziszewski

Tel.: +48 77 541 6070
E-mail: zbigniew.budziszewski@uni.opole.pl

E-mail: sekretariat@uni.opole.pl

 

 

Zastępca Kanclerza

mgr Joanna Kostuś

Tel.: +48 77 541 5935
E-mail: kostus@uni.opole.pl

E-mail: sekretariat@uni.opole.pl

 

 

Kwestor

mgr Konstanty Gajda

Tel.: +48 77 541 6070
E-mail: konstanty.gajda@uni.opole.pl

E-mail: sekretariat@uni.opole.pl

 

 

Zastępca Kwestora

Robert Wojtyra

Tel.: +48 77 541 5993
E-mail: robert.wojtyra@uni.opole.pl

E-mail: sekretariat@uni.opole.pl

 

 

Beata Bednarz

e-mail: sekretariat@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 6070, fax: +48 77 541 6000

Adam Flak

e-mail: adam.flak@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 6071, fax: +48 77 541 6000

Najważniejsze aktualności


n

Ewa Gaida, Kierownik Kancelarii Głównej
e-mail: ewa.gaida@uni.opole.pl
kancelaria@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 5972

Ewa Witek
e-mail: biuropodawcze@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 5970

n

Grzegorz Turowski
e-mail: gturowski@uni.opole.pl
tel. +48 77 452 7077

Grażyna Pawełczyk
tel. +48 77 452 7077

n

Beata Derus
e-mail: derus@uni.opole.pl
bhp@uni.opole.pl
tel. +48 77 54 15 971 (5171 w sieci UO)

Krzysztof Staś
e-mail: kstas@uni.opole.pl
bhp@uni.opole.pl
tel. +48 77 54 15 971 (5171 w sieci UO)

n

Anna Latawiec
e-mail: anna.latawiec@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 6030

Krystian Wojtkiewicz
e-mail: krystian.wojtkiewicz@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 6030

n

Szymon Bucki
e-mail: szymon.bucki@uni.opole.pl
e-mail: inwentaryzacja@uni.opole.pl
tel. +48 77 452 7007 (7007 w sieci UO)

Danuta Drozd
e-mail: drozd@uni.opole.pl
tel. +48 77 452 7007 (7007 w sieci UO)

Biuro Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola