BIURO KANCLERZA UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

Kanclerz

mgr Zbigniew Budziszewski

Tel.: +48 77 541 6070
E-mail: zbigniew.budziszewski@uni.opole.pl

E-mail: sekretariat@uni.opole.pl

 

 

Zastępca Kanclerza

mgr Joanna Kostuś

Tel.: +48 77 541 6070
E-mail: kostus@uni.opole.pl

E-mail: sekretariat@uni.opole.pl

 

 

Najważniejsze aktualności


Ewa Okoń- starszy specjalista

e-mail: ewa.okon@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 5947, w sieci UO – 147

Beata Bednarz

e-mail: sekretariat@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 6070, fax: +48 77 541 6000

Adam Flak

e-mail: adam.flak@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 6071, fax: +48 77 541 6000

n

Ewa Witek
e-mail: ewa.witek@uni.opole.pl
kancelaria@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 5970

Dagmara Fachet
e-mail: dagmara.fachet@uni.opole.pl
kancelaria@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 5972

n

Grzegorz Turowski
e-mail: gturowski@uni.opole.pl
tel. +48 77 452 7077

Aldona Dumana-Konefał
e-mail: aldu@uni.opole.pl
tel. +48 77 452 7077

n

Beata Derus
e-mail: derus@uni.opole.pl
bhp@uni.opole.pl
tel. +48 77 54 15 971 (5171 w sieci UO)

Krzysztof Staś
e-mail: kstas@uni.opole.pl
bhp@uni.opole.pl
tel. +48 77 54 15 971 (5171 w sieci UO)

n

Szymon Bucki
e-mail: szymon.bucki@uni.opole.pl
e-mail: inwentaryzacja@uni.opole.pl
tel. +48 77 452 7007 (7007 w sieci UO)

Danuta Drozd
e-mail: drozd@uni.opole.pl
tel. +48 77 452 7007 (7007 w sieci UO)

Biuro Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola