Samodzielny referent- mgr Szymon Bucki

Tel. +48 77 4527007 (7007 w sieci UO)
e-mail: szymon.bucki@uni.opole.pl
e-mail: inwentaryzacja@uni.opole.pl

 

Zadania:

• Sporządzanie planu inwentaryzacji ciągłej i jego bieżąca aktualizacja
• Prowadzenie ewidencji realizacji planu inwentaryzacji ciągłej
• Przeprowadzanie spisów z natury w poszczególnych polach spisowych
• Przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego dotyczącego stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych
• Ustalanie składu osobowego zespołów spisowych i przedkładanie propozycji do zatwierdzenia kanclerzowi.
• Ocena stanu gospodarki w zakresie magazynowania, konserwacji i zabezpieczenia (także oznakowania) składników rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się poziomu zapasów, ich przydatności oraz przekazywania kanclerzowi, kwestorowi i przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej uwag i wniosków w tym zakresie

KONTAKT

 

Adres korespondencyjny:

ul. Katowicka 68
45-060 Opole
Tel. +48 77 452 7007

Pokój nr 416