UNIWERSYTET OPOLSKI

SEKRETARIAT

Obsługa administracyjna i techniczna Kanclerza, Zastępcy Kanclerza.

Więcej

KANCELARIA GŁÓWNA

Obsługa korespondencji uczelnianej, w tym elektronicznego obiegu dokumentów.

Więcej

INWENTARYZACJA

Prowadzenie spraw inwentarzowych majątku rzeczowego.

Więcej

BHP I P.POŻ.

Prowadzenie spraw w zakresie przestrzegania i kontroli warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad bhp.

Więcej

Archiwum

Przechowywanie i przyjmowanie uporządkowanej dokumentacji z wszystkich komórek organizacyjnych Uczelni.

Więcej

NADZÓR NAD PODMIOTAMI LECZNICZYMI

Prowadzenie spraw związanych z nadzorowaniem i monitorowaniem działalności szpitali klinicznych w zakresie: gospodarowania mieniem Uczelni, funkcjonowania Rad Społecznych, rozpatrywania skarg i wniosków, wydawania opinii o aktach prawnych mających wpływ na funkcjonowanie szpitali klinicznych.

Więcej