Anna Latawiec
e-mail: anna.latawiec@uni.opole.pl

 

Zadania:

  • koordynowanie i nadzór nad opracowaniem opisu systemu informacyjnego Uczelni, a w tym:
    • przygotowanie regulaminów jednostek kluczowych, np. Kancelarii Głównej, Archiwum, Punktów Kancelaryjnych itd.,
    • dokumentów regulujących przepływ dokumentów, np. Instrukcja Kancelaryjna, Jednolity Rzeczowy Wykazu Akt,
    • Identyfikacja procesów,
  • koordynacja i współpraca przy wdrażaniu rozwiązań informatycznych w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów oraz wspomagania przebiegu procesów biznesowych,
  • bieżący nadzór oraz optymalizacja realizacji podstawowych procesów obiegu dokumentów i informacji na Uczelni.
  • koordynowanie i nadzór nad realizacją wydzielonego, wewnętrznego systemu informacyjnego (Intranet).

KONTAKT

 

Adres Korespondencyjny:

Collegium Minus, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole
tel. +48 77 541 5981

II piętro, pokój nr 21